De sju punkterna

Punkt 1:
Erkänn att DU ej behärskar spriten

Punkt 2:
Du måste tro på en kraft som är starkare
än Din egen

Punkt 3:
Ställ inga krav på Dina medmänniskor

Punkt 4:
Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet,
kärlek till medmänniskor och osjälviskhet

Punkt 5:
Erkänn Dina fel och brister för någon annan människa

Punkt 6:
Gör upp med alla personer till vilka Du står i
något missförhållande

Punkt 7:
Såsom Du själv blivit hjälpt skall Du
hjälpa andra

Läs om punkterna i sin helhet