Om Sällskapet Länkarna

i Sverige utgörs av ett antal lokala sällskap
fördelade på nio länkdistrikt.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt,
helt oberoende av politiska organisationer,
religiösa samfund, nykterhetsorganisationer
samt myndigheter.

Idéprogrammet De sju punkterna utgör
det grundläggande rättesnöret för länkarnas
medlemmar.

Sällskapen samlas årligen ett antal gånger
distriktsvis och vid två tillfällen till rikstäckande
träff där även sällskap från Norge deltar.