Länkarnas arbetssätt

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig
på alkohol- och drogberoende människors
erfarenheter och medicinska rön samt andliga
värden.

Sällskapets ideella och moraliska program,
De sju punkterna skall i sin helhet vara
sällskapets rättesnöre.

Verksamheten i sällskapen bedrivs ideellt,
med frivilliga krafter utan insyn från myndigheter.

Möteskvällarna är de viktigaste aktiviteterna
på en länklokal men även den sociala gemen-
skapen med fester och aktiviteter av olika slag
där medlemmarna får lära sig att umgås utan
droger.

Gemenskap:

Till Dig som har alkohol- och/eller drogproblem som Du av egen kraft ej kan lösa.

Om Du som vi har ett alkohol- och drogberoende som är Dig övermäktigt, då hälsar vi Dig, kvinna eller man, välkommen till Sällskapet Länkarna.

Där är vi alla missbrukare, som gemensamt stödjer och hjälper varandra för att leva nyktert. Du behöver därför ej skämmas för Ditt misslyckande. Du kan genom medlemskap i Sällskapet Länkarna få en nykter livsform som ger mycken glädje och lycka.

Vi hälsar Dig därför hjärtligt välkommen i vår gemenskap, där vi möter Dig med förståelse och förtroende. Vi ber Dig i gengäld att vara ärlig och uppriktig mot oss och mot Dig själv. Detta är kanske det viktigaste av allt i vår gemensamma kamp.

Den egna fria viljan är den grund vi alla bygger på. Utan den blir det inget lyckligt resultat. Vi stödjer Dig med vårt kamratskap och våra erfarenheter. Erfarenheten visar oss att det går att kämpa ner begäret.

Besluta Dig för att ta en dag i sänder. Oroa Dig inte utan försök vara lugn men samtidigt på vakt mot frestelsen. Gå in för ett nytt liv i en ny miljö. Gå inte sysslolös och grubbla på det som varit, utan se framåt.

Ät regelbundet så att Du inte går ”sugen”. Kom så ofta Du kan till våra möten och träffar, det stärker Dig.

Sist men icke minst, studera ”De 7 punkterna” omsorgsfullt och försök följa dem. Självförtroendet och människovärdet skall återvända och allt ska bli bättre dag för dag.

LÄNK KAMRAT! Vi är med Dig……

Hur arbetar sällskapet länkarna?

Har den alkoholsjuke eller drogsjuke genom eget initiativ eller genom en kamrats hjälp sökt kontakt med sällskapet, informeras denne om sjukdomen alkoholism och om Sällskapet Länkarnas idéprogram ”De 7 punkterna”.

Härefter avgör den hjälpsökande själv, utan avgivande av löfte, om han eller hon vill bli fri från sitt spritbegär och göra ett ärligt försök att lösa sitt alkoholproblem genom medlemskap i Sällskapet Länkarna.

Genom samvaron med länkkamraterna erhåller den nye medlemmen den hjälp och det moraliska stöd, som han eller hon behöver.

Hur kan det nu vara möjligt att vi genom länkgemenskapen kan avhålla oss från spriten? Jo, vi talar samma språk, vi kan tala ut med varandra, vi vinner varandras förtroende och vi tror på varandra genom att vi är ärliga.

Med förenade krafter hjälps vi åt och håller alltid kärleken till medmänniskorna för ögonen.

Detta är kärnan i hela vår gemenskap. Vi gläds åt våra gemensamma framgångar och hoppas att de, som ännu inte känner sig till freds, så småningom skall kunna inse att de endast med uppriktig vilja till samförstånd och med en sann önskan att hjälpa sin nästa, kan tillägna sig tron på länkidén utan vilken vi knappast kan leva ett helnyktert och någorlunda harmoniskt liv.

Den inre övertygelsen måste få tid att mogna. Vi visar vår tacksamhet mot vårt sällskap genom att hjälpa nya medlemmar.