Länkarnas motto

Sällskapet Länkarna har som mål att hjälpa den
alkoholsjuke/drogsjuke att tillfriskna om han eller hon själv vill.

Att sprida upplysning om Länkidén i syfte att väcka den alkoholsjukes/drogsjukes insikt om spritens och drogernas skadeverkningar.

Att ge den sjuke gemenskap, kamratskap och god förståelse.

Att alltid med skärpa framhålla människans rätt att leva och överleva som människa.

Att hjälpa andra, såsom vi själva blivit hjälpta.