Här finns vi för dig

Villatomtsvägen 15
252 34 Helsingborg
Box 7069 –  250 07 Helsingborg

Telefonnummer

Telefonnummer: 042-12 58 44
Mobilnummer: 0707-165465

Självhjälpsmöten

Ordinariemöte – tisdagar 19:00 – 20:00
Anhörigmöte – onsdagar 18:00 – 19:00
Punktmöte – fredagar 18:30 – 19:30

Vår Facebooksida

För aktuell info hänvisar vi till vår Facebooksida. Klicka här!

Fotogalleri:

Samling utav foton från olika aktiviteter
och andra träffar med Sällskapet Länkarna
under åren.

Kontakta oss:

Kontakta oss via mail om du har frågor
eller behöver vägledning/hjälp med
missbruk.

Om sällskapet länkarna:

Vi är alla missbrukare, som gemensamt
stödjer och hjälper varandra för att leva
ett nyktert och drogfritt liv.

Länkarnas historik:

Den 30 januari 1945 bildades Sällskapet
Länkarna. Sällskapet länkarna finns i en
större del utav Sverige och Norge.

Vi länkar:

Länkarnas tidning innehåller information
om kommande aktiviteter, reportage och
artiklar om vad som har hänt eller varit.

Länkarnas arbetssätt:

Sällskapet Länkarnas arbete grundar sig
på alkohol- och drogberoende människors
erfarenheter.

Länkarnas motto:

Sällskapet Länkarna har som mål att
hjälpa den alkoholsjuke/drogsjuke att
tillfriskna om han eller hon själv vill.

De sju punkterna:

De sju punkterna är sällskapet
länkarnas idé program som
består utav sju punkter.